Tjänster

  face outTM

                   ART & MEDIA

Konst och mediastöd men även Veterankraft

 

Huvudsakligen arbetar jag åt Veterankraft med kundkontakt, men just nu är det produktion av julkort till nära och kära som dominerar, se gärna min julkortsutställning.Arbetar i övrigt med enstaka uppdrag i mitt företag face out vilket innebär mediastöd i olika former. Läs mer om det under tjänster

 

Läs mer

  face out i social

    media        

     face out skapar text och foto för din webb och

     presskontakt så att ditt budskap når ut.                       


                              TJÄNSTER


  • Skriver texter och ordnar foto så att din webb ständigt förnyas


  • Formulerar dina pressmeddelanden och skickar till media


  • Ordnar  pressinbjudan och tar hand om pressaktiviteter som du önskar


  • Fotograferar vad du har behov av.


  • Skapar enklare annonser enligt ditt önskemål, m.m                                      ARBETSMETOD


face out i Luleå arbetar enligt en egenutvecklad metod för att aktuallisera ett ämne. Det är en process som tar hänsyn till vilka bedömningar som görs i redaktionella sammamhang.  Där kan nämnas allt ifrån de berördas perspektiv till medias produktionsförutsättningar liksom även vad som händer i omvärlden.


                             ARBETSGÅNG


Första steget är att vi möts och diskuterar vad du har för behov och om jag kan lösa det åt dig. Första steget är givetvis kostnadsfritt, så när som på eventuell resekostnad. 


Steg två, som även det är kostnadsfritt, är att face out levererar ett förslag utifrån dina önskemål. Förslaget kommer att innehålla punkter som jag kan hjälpa till med, en beräkning av tid och därefter vad hela arbetet kommer att kosta.


Inte förrän du godkänt förslaget från face out startar arbetet som senare faktureras. Det betyder att du vet redan från början vad du får och vad slutpriset blir.


När arbetet är igång genomförs det i nära samarbete med dig.Ta kontakt med mig i formuläret nedan så bokar