Aktuellt

  face outTM

                   ART & MEDIA

Konst och mediastöd men även Veterankraft

 

Huvudsakligen arbetar jag åt Veterankraft med kundkontakt, men just nu är det en veckas semester som hägrar, i solen förhoppningsvis. Arbetar i övrigt med enstaka uppdrag i mitt företag face out vilket innebär mediastöd i olika former. Läs mer om det under tjänster

 

Läs mer

    Copyright ©

        AKTUELLT

Veterankraft huvudsyssla, konst och media i mån av tid

2018-01-28

Det som är aktuellt just nu är produktion av årets upplaga av familjens julkort. Har gjort det i tiotalet år med olika varianter beroende på olika omständigheter. Det har blivit såpass många att det räcker till en liten utställning av julkort eller närbesläktat som kan beskådas i bildspelet nedan.

Kundkontakt huvudsyssla i Veterankraft men här fotomodell

2019-10-30

Ibland får man agera fotomodell på uppdrag inom Veterankraft. Foto Nyab

- Konst och andra bildaktiviteter samt även stöd i olika mediafrågor är alltjämt aktuella inom faceout men olika arbeten inom Veterankraft tar alltmer upp min tid. Som bilden ovan antyder så har uppdraget för Veterankraft inneburit att vara fotomodell till företaget NYAB. Här i en artikel på webbsidan Affärer i Norr

 

På senare tid har jag vid sidan av face out arbetat allt mer inom Veterankraft i Luleå och var även företagets först anlitade veteran i Luleå i september 2016. Drygt 2 år har företaget varit i gång och har sedan dess växt mycket och utvecklats på ett bra sätt. Vi är verksamma inom många yrkesområden och arbetar med stort och smått. Både företag och privatpersoner anlitar oss. Under det senaste året har jag själv mest arbetat med kundkontakt per telefon men då och då med olika andra uppdrag som t ex ovan.

 

Textmässigt och i mitt eget företag faceout har jag på senare tid kunnat hjälpa organisationen Hemlösa.se i Stockholm och bildmässigt har jag senast fått ställa ut min digitala konst i världsarvet Gammelstad (läs artikel nedan).   

Mer än 5000 såg utställning i Gammelstad

2017-09-11


Vägg i magasinet med bl.a folkskisset av Leif Nyberg. Foto Face Out.


Sommarens utställning av hantverk och konst, där bland andra Stol&Fiol och FaceOut Art&Media medverkade, sågs av besökare från länder i såväl Europa som Asien. Drygt 5000 besökare kom till Sockenmagasinet från midsommar och till mitten av augusti. FaceOut Art&Media stod för en del av utställningen med bland annat ”Folkskisser”.

– För mig var det första gången, om man inte räknar ”konst i det gröna”, som jag medverkade i en regelrätt utställning med mycket besökare under lång tid. Det var både spännande och lärorikt , säger Leif Nyberg FaceOut Art&Media.


Sockenmagasinet nedanför kyrkan tillhör världsarvet Gammelstad kyrkstad och är välkänt av många turister. Magasinet som tillhör kyrkan är en perfekt lokal med flera rum där hantverk och konst kan ställas ut. Hantverksföretaget Stol&Fiol är värd för lokalen och har bjudit in andra hantverkare och i år även sex konstnärer, varav FaceOut Art&Media är en.


– Ett lysande tillfälle för mig att pröva mina vingar och visa upp mig vilket bland annat speglades i en artikel i tidningen Kuriren.


Digitalt skapad konst med hjälp av olika applikationer (appar) är mitt (Leif Nybergs) verktyg och ett av uttrycken, ritat med tummen i en iPhone, kallar jag ”Folkskisser”. Det är snabba skisser hämtade under korta ögonblick i ”den grå vardagen”. När huvuddragen är nedritade med tummen återstår efterarbete i form av justering och färgsättning. Man kan även se samtliga folkskisser med tillhörande texter på denna länk; FOLKSKISSER.


– Det följer lite förenklat samma sätt att skapa bilder som om man målat en tavla i akryl, olja eller akvarell, men den får ett digitalt särdrag.


I apparna finns olika verktyg i form av olika penslar, färgpalett med möjlighet att blanda, med mera. Det finns olika handverktyg man kan köpa men de flesta folkskisserna är skapade med fingrarna vilket gör att de är unika. Det finns en bakgrund till mitt intresse som börjar med blyertsteckningar i mina dagböcker.

FaceOut's första år gav 13 uppdrag

2017-02-22

Pressträff 2008 i Umeå med bland andra Exportrådets regionansvarige Bengt Högberg och Mats Falck, North Sweden European Office.

Foto Leif Nyberg FaceOut Art & Media.


Företaget FaceOut's första verksamhetsår 2008 gav sammanlagt 13 olika uppdrag. De största kunderna var dels ett projekt kallat DARE med Luleå tekniska universitet och Umeå universitet som projektägare, dels metallforskninginstitutet MEFOS AB och dess stålkonferens Scanmet III. En tredje kund var North Sweden, EU kontor för Norrbotten och Västerbotten.


Läs mer