Aktuellt

face outTM

ART & MEDIA

Konst och mediastöd men även Veterankraft

 

Efter sommarens konstutställning i Gammelstad gör jag nu ett uppehåll med att ställa ut. Enstaka uppdrag som innebär mediastöd i olika former är välkomna. (läs mer under tjänster Huvudsakligen arbetar jag åt Veterankraft.

 

Läs mer

AKTUELLT

Veterankraft huvudsyssla, konst och media i mån av tid

2018-01-28

Klippa gräsmatta är en av många sysslor inom Veterankraft

- Konst och andra bildaktiviteter samt även stöd i olika mediafrågor är alltjämt aktuella inom Faceout men olika arbeten inom Veterankraft tar alltmer upp min tid och det är jag stolt över.

 

Textmässigt har jag på senare tid kunnat hjälpa organisationen Hemlösa.se i Stockholm och bildmässigt fick jag i sommar möjligheten att ställa ut min digitala konst i världsarvet Gammelstad (läs artikel nedan).

 

På senare tid har jag utanför face out arbetat inom Veterankraft i Luleå och var även företagets först anlitade veteran i Luleå i september 2016. Ett år och fyra månader har gått och företaget har sedan dess växt mycket och utvecklats på ett bra sätt. Vi är verksamma inom många yrkesområden och arbetar med stort och smått. Klippning av gräsmattor hos privatpersoner är bara en av många sysslor. Mötet med våra kunder är ofta mycket givande och har både en praktisk och social betydelse. Praktisk i den betydelsen att vi utför kvalificerade arbetsuppgifter åt kunden och social då vi finns till hands om någon behöver prata och det är inte så få som har det behovet har jag märkt.

Mer än 5000 såg utställning i Gammelstad

2017-09-11

 

Vägg i magasinet med bl.a folkskisset av Leif Nyberg. Foto Face Out.

 

Sommarens utställning av hantverk och konst, där bland andra Stol&Fiol och FaceOut Art&Media medverkade, sågs av besökare från länder i såväl Europa som Asien. Drygt 5000 besökare kom till Sockenmagasinet från midsommar och till mitten av augusti. FaceOut Art&Media stod för en del av utställningen med bland annat ”Folkskisser”.

– För mig var det första gången, om man inte räknar ”konst i det gröna”, som jag medverkade i en regelrätt utställning med mycket besökare under lång tid. Det var både spännande och lärorikt , säger Leif Nyberg FaceOut Art&Media.

 

Sockenmagasinet nedanför kyrkan tillhör världsarvet Gammelstad kyrkstad och är välkänt av många turister. Magasinet som tillhör kyrkan är en perfekt lokal med flera rum där hantverk och konst kan ställas ut. Hantverksföretaget Stol&Fiol är värd för lokalen och har bjudit in andra hantverkare och i år även sex konstnärer, varav FaceOut Art&Media är en.

 

– Ett lysande tillfälle för mig att pröva mina vingar och visa upp mig vilket bland annat speglades i en artikel i tidningen Kuriren.

 

Digitalt skapad konst med hjälp av olika applikationer (appar) är mitt (Leif Nybergs) verktyg och ett av uttrycken, ritat med tummen i en iPhone, kallar jag ”Folkskisser”. Det är snabba skisser hämtade under korta ögonblick i ”den grå vardagen”. När huvuddragen är nedritade med tummen återstår efterarbete i form av justering och färgsättning. Man kan även se samtliga folkskisser med tillhörande texter på denna länk; FOLKSKISSER.

 

– Det följer lite förenklat samma sätt att skapa bilder som om man målat en tavla i akryl, olja eller akvarell, men den får ett digitalt särdrag.

 

I apparna finns olika verktyg i form av olika penslar, färgpalett med möjlighet att blanda, med mera. Det finns olika handverktyg man kan köpa men de flesta folkskisserna är skapade med fingrarna vilket gör att de är unika. Det finns en bakgrund till mitt intresse som börjar med blyertsteckningar i mina dagböcker.

FaceOut's första år gav 13 uppdrag

2017-02-22

Pressträff 2008 i Umeå med bland andra Exportrådets regionansvarige Bengt Högberg och Mats Falck, North Sweden European Office.

Foto Leif Nyberg FaceOut Art & Media.

 

Företaget FaceOut's första verksamhetsår 2008 gav sammanlagt 13 olika uppdrag. De största kunderna var dels ett projekt kallat DARE med Luleå tekniska universitet och Umeå universitet som projektägare, dels metallforskninginstitutet MEFOS AB och dess stålkonferens Scanmet III. En tredje kund var North Sweden, EU kontor för Norrbotten och Västerbotten.

 

Läs mer